eCorpoNet - System Bankowości Korporacyjnej
 1. Sprawdź czy używasz szyfrowanego połączenia

  1. Czy adres rozpoczyna się od "https://" ?
  2. Czy w oknie przeglądarki widoczna jest ikona kłódki oznaczająca połączenie szyfrowane?
 2. Zweryfikuj certyfikat strony (np. klikając na kłódce)

  1. Czy certyfikat został wystawiony dla właściwej domeny (adresu) ?
  2. Czy certyfikat jest ważny?

Logowanie do systemu eCorpoNet

 1. Chroń swoje hasła!
 2. Nie udostępniaj nikomu haseł jednorazowych
 3. Nie odpowiadaj na e-maile zachęcające do ujawnienia danych i haseł
 4. Podawaj hasła wyłącznie aby autoryzować transakcję
 5. Nie podawaj haseł na stronie bez certyfikatu
 6. Więcej na temat bezpiecznego korzystania z bakowości internetowej znajdziesz tutaj.
Szanowni Państwo!

Uprzejmie przypominamy, że Przedsiębiorcy, którzy zawarli Umowę Subwencji Finansowej w ramach Tarczy Finansowej PFR zobowiązani są do przedstawienia w terminie do 31 stycznia 2021r.dokumentów potwierdzających, że osoba, która zawarła Umowę była uprawniona do reprezentowania Przedsiębiorcy. Szczegółowe informacje: https://www.pbskkozle.pl/aktualnosci-i-promocje/152-komunikat-dla-klientow-ktorzy-zawarli-umowe-subwencji-finansowej-w-ramach-tarczy-finansowej.

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie - Koźlu prosi o zapoznanie się z aktualnymi informacjami o zagrożeniach dotyczących korzystania z bankowości elektronicznej publikowanymi przez Zwiazek Bankow Polskich W przypadku zaistnienia jakichkolwiek zdarzeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo elektronicznych kanałów dostępu bank prosi o przekazanie informacji o takich zdarzeniach na adres e-mail: powiadomienia@pbskkozle.pl