eCorpoNet - System Bankowości Korporacyjnej
 1. Sprawdź czy używasz szyfrowanego połączenia

  1. Czy adres rozpoczyna się od "https://" ?
  2. Czy w oknie przeglądarki widoczna jest ikona kłódki oznaczająca połączenie szyfrowane?
 2. Zweryfikuj certyfikat strony (np. klikając na kłódce)

  1. Czy certyfikat został wystawiony dla właściwej domeny (adresu) ?
  2. Czy certyfikat jest ważny?

Logowanie do systemu eCorpoNet

 1. Chroń swoje hasła!
 2. Nie udostępniaj nikomu haseł jednorazowych
 3. Nie odpowiadaj na e-maile zachęcające do ujawnienia danych i haseł
 4. Podawaj hasła wyłącznie aby autoryzować transakcję
 5. Nie podawaj haseł na stronie bez certyfikatu
 6. Zanim podasz hasło - sprawdź certyfikat strony
 7. Regularnie zmieniaj swoje hasło;
 8. Natychmiast zmień swoje hasło, jeśli zaistnieje podejrzenie, że ktoś mógł je poznać;
 9. Każdorazowo przed podpisaniem oraz wysłaniem przelewu sprawdź poprawność numeru rachunku (tzw. NRB) odbiorcy, unikaj kopiowania numerów NRB;
 10. Unikaj korzystania z bankowości elektronicznej na nieznanych komputerach;
 11. Korzystaj wyłącznie z legalnego i często aktualizowanego oprogramowania antywirusowego, regularnie skanuj swój komputer oraz urządzenia mobilne;
 12. Po zakończeniu pracy w bankowości elektronicznej, nie zostawiaj karty mikroprocesorowej w czytniku podłączonym do komputera;
 13. Kończ pracę w systemie używając opcji Wyloguj - gwarantuje to poprawne zamknięcie sesji przez użytkownika;

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Ustawą z dnia 15 grudnia 2017r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018r. poz. 62) Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie-Kozlu dla każdego przedsiębiorcy posiadającego rachunek rozliczeniowy w PLN otworzył rachunek VAT.
Numer NRB rachunku VAT dostępny jest w systemie bankowości internetowej eBankNet i eCorpoNet oraz w placówce banku.
Informacja o saldzie rachunku będzie przekazywana według zasad i terminów ustalonych dla rachunku bieżącego.
Wszelkie dodatkowe informacje związane z wejściem w życie tzw. ustawy Split Payment znajdą Państwo w placówkach Banku oraz na stronie internetowej.

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie - Koźlu prosi o zapoznanie się z aktualnymi informacjami o zagrożeniach dotyczących korzystania z bankowości elektronicznej publikowanymi przez " Zwiazek Bankow Polskich

W przypadku zaistnienia jakichkolwiek zdarzeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo elektronicznych kanałów dostępu bank prosi o przekazanie informacji o takich zdarzeniach na adres e-mail: powiadomienia@pbskkozle.pl